Tips & Fakta » Josefs sidor » Reflektioner » Blindtester

Blindtester

Många anser att det enda som fungerar är blindtester där ingen vet vad som är inkopplat och där man försöker få fram skillnader genom att koppla om mellan olika, slumpmässigt valda, dolda alternativ som testpersonerna inte har någon kontroll över.

Testpersonerna skall sedan anteckna vilka skillnader eller kvalitéer man kan uppfatta.

Detta skall då ta bort den skillnad som försökspersonen kan uppleva genom att han eller hon vet vilken produkt som är inkopplad. Man kan tex anse att dyr är bättre och därmed är man inte objektiv. Likaså kan man ha förkärlek för fabrikat A jämfört med B utan att det därför behöver föreligga någon reell skillnad mellan apparaterna.

Min erfarenhet är att testsituationen i sig är väldigt onaturlig. Försökspersonerna spänner sig medvetet eller omedvetet och lyssnar inte alls på det sätt man gör när man normalt lyssnar i hemmiljö. Detta är definitivt en felkälla.

En annan felkälla är att man, trots synnerligen noggranna mätningar, kan hamna i ett läge där A låter något högre än B. Inte så mycket att man upplever det som högre men tillräckligt för att A skall upplevas som bättre än B. Det är mycket svårt att lyckas få till exakt samma volym. Inte minst för att det i många lägen skiljer i frekvensgång, dvs vissa frekvensområden är betonade i apparat A och andra fenomen finns i apparat B. Det är i det närmaste omöjligt att korrigera så att en sådan test blir rättvisande.

De volymjusteringsanordningar eller andra apparater som används kan också färga och på andra sätt distordera ljudet genom att tex maskera eller avge egen distorsion. Sålunda kan en apparat som plockar fram distorsionen upplevas som sämre trots att den faktiskt är bättre.

Övrigas apparaters färgning påverkar bedömningen i alla lägen. Eftersom den perfekta anläggningen inte existerar, oavsett pris, så kommer alla jämförelser alltid vara färgade - oavsett om det görs blint eller öppet. Färgningen är möjligen av olika slag... Fysisk (apparaterna låter olika) eller mental (jag gillar A bättre än B oavsett hur den låter!)...

Och det oavsett om man kör blindtester med alla dess blindskär eller kör öppna tester med alla dess felkällor!